Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku
Termin składania uwag
2017-11-23 - 2017-11-29
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 23 listopada 2017