Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2017-12-06 - 2017-12-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
780/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 220 KB]
Uzasadnienie [pdf - 24 KB]
załacznik [pdf - 32 KB]
Zarządzenie [pdf - 35 KB]