Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2017-12-06 - 2017-12-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
780/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Opublikował
Dokumenty