Dotyczy
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Termin składania uwag
2017-12-07 - 2017-12-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
781/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
Zarządzenie [pdf - 58 KB]