Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2017-12-14 - 2017-12-22
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 14 grudnia 2017
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 156 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 161 KB]
Zarządzenie [pdf - 132 KB]