Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
Termin składania uwag
2018-01-10 - 2018-01-16
Opublikował
Dokumenty
Metryka Regulamin nagród [pdf - 106 KB]
Zarządzenie [pdf - 57 KB]