Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2018-01-11 - 2018-01-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
26/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował
Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 11 stycznia 2018
Dokumenty
Metryka Opłaty w przedszkolach [pdf - 89 KB]
Zarządzenie [pdf - 67 KB]