Dotyczy
Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2018-01-11 - 2018-01-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
27/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował
Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 11 stycznia 2018
Dokumenty
Metryka Kryteria przedszkola [pdf - 102 KB]
Zarządzenie [pdf - 68 KB]