Dotyczy
Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok
Termin składania uwag
2018-02-01 - 2018-02-22
Opublikował
Dokumenty