Dotyczy
Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok
Termin składania uwag
2018-02-01 - 2018-02-22
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 292 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 30 KB]
Zarządzenie [pdf - 27 KB]