Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Termin składania uwag
2018-02-06 - 2018-02-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
109/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 206 KB]
Uzasadnienie [pdf - 117 KB]
załącznik do zarządzenia [pdf - 164 KB]
Zarządzenie [pdf - 195 KB]