Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”
Termin składania uwag
2018-02-06 - 2018-02-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
110/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”
Opublikował
Dokumenty
Metryka Uchwała [pdf - 221 KB]
Uzasadnienie [pdf - 72 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 200 KB]
zarządzenie [pdf - 195 KB]