Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku
Termin składania uwag
2018-02-08 - 2018-02-14
Opublikował
Dokumenty