Dotyczy
Konsultacje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2018-03-15 - 2018-03-21
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwaly [pdf - 102 KB]
Zarządzenie [pdf - 68 KB]