Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Termin składania uwag
2018-04-09 - 2018-04-16
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 9 kwietnia 2018
Dokumenty