Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Termin składania uwag
2018-04-10 - 2018-04-17
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 10 kwietnia 2018
Dokumenty