Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2018-04-11 - 2018-04-18
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 11 kwietnia 2018
Dokumenty