Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Termin składania uwag
2018-05-09 - 2018-05-17
Opublikował
Dokumenty