Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2018-06-06 - 2018-06-14
Opublikował
Dokumenty