Dotyczy
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz w sprawie zmiany uchwały nr 725/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
Termin składania uwag
2018-06-07 - 2018-06-12
Opublikował