Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Termin składania uwag
2018-06-12 - 2018-06-19
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 108 KB]
Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
Zarządzenie [pdf - 51 KB]