Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Termin składania uwag
2018-06-14 - 2018-06-20
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 116 KB]
Uzasadnienie [pdf - 115 KB]
Zarządzenie [pdf - 192 KB]