Dotyczy
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny
Termin składania uwag
2018-06-15 - 2018-06-19
Opublikował