Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja”
Termin składania uwag
2018-06-19 - 2018-06-26
Opublikował
Dokumenty