Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Termin składania uwag
2018-08-16 - 2018-08-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
604/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Opublikował
Dokumenty
Metryka formularz [pdf - 120 KB]
projekt uchwały [pdf - 102 KB]