Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Termin składania uwag
2018-08-22 - 2018-08-28
Opublikował
Dokumenty