Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu ,,Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Termin składania uwag
2018-08-20 - 2018-08-26
Zarządzenie Prezydenta Miasta
606/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Opublikował
Dokumenty