Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2018-09-04 - 2018-09-11
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 4 września 2018
Dokumenty