Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”.
Termin składania uwag
2018-09-06 - 2018-09-12
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 6 września 2018
Dokumenty