Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku
Termin składania uwag
2018-09-25 - 2018-10-02
Opublikował
Dokumenty