Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu miejskiego przy ul. Brudnioka od ul. Rybnickiego
Termin składania uwag
2018-10-01 - 2018-10-08
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 1 października 2018
Dokumenty