Dotyczy
Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok
Termin składania uwag
2018-10-02 - 2018-10-09
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 1 października 2018