Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku
Termin składania uwag
2018-10-02 - 2018-10-09
Zarządzenie Prezydenta Miasta
687/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku
Opublikował
Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2 października 2018
Dokumenty