Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Termin składania uwag
2018-10-11 - 2018-10-18
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 11 października 2018
Dokumenty
Metryka program 2019 [doc - 236 KB]
program 2019 [pdf - 478 KB]
Uzasadnienie [doc - 32 KB]
uzasadnienie [pdf - 119 KB]
załącznik do zarządzenia [doc - 31 KB]
załącznik do zarządzenia [pdf - 166 KB]
zarządzenie konsultacje [doc - 34 KB]
zarządzenie konsultacje [pdf - 196 KB]
Metryka Wynik konsultacji [pdf - 857 KB]