Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Termin składania uwag
2018-10-11 - 2018-10-18
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 11 października 2018
Dokumenty