Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku
Termin składania uwag
2018-10-19 - 2018-10-26
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 19 października 2018
Dokumenty