Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Termin składania uwag
2018-10-25 - 2018-10-31
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 25 października 2018
Dokumenty
Metryka Projekt programu 2019 r [pdf - 481 KB]
Projekt programu 2019 r [doc - 237 KB]
Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
Uzasadnienie [doc - 32 KB]
załącznik [doc - 31 KB]
załącznik [pdf - 166 KB]
Zarządzenie [doc - 34 KB]
Zarządzenie [pdf - 195 KB]
Metryka wynik konsultacji [rtf - 51 KB]