Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków
Termin składania uwag
2018-10-30 - 2018-11-07
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 30 października 2018
Dokumenty