Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2018-11-02 - 2018-11-07
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 130 KB]
Uzasadnienie [pdf - 23 KB]
Załącznik do Zarządzenia [rtf - 16 KB]
Zarządzenie [rtf - 22 KB]