Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Termin składania uwag
2018-12-04 - 2018-12-11
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
Załącznik [rtf - 46 KB]
Załącznik [pdf - 175 KB]
Zarządzenie [rtf - 59 KB]
Zarządzenie [pdf - 196 KB]