Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2018-12-06 - 2018-12-12
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1186 KB]
Uzasadnienie [pdf - 26 KB]
Załącznik [pdf - 24 KB]
Zarządzenie [pdf - 28 KB]