Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Termin składania uwag
2019-01-15 - 2019-01-22
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 15 stycznia 2019
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
Załącznik do zarządzenia [rtf - 42 KB]
Zarządzenie [pdf - 184 KB]