Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok
Termin składania uwag
2019-01-22 - 2019-02-13
Opublikował
Dokumenty