Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2019-05-09 - 2019-05-20
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 174 KB]
Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
Zarządzenie [pdf - 302 KB]
Metryka Zarządzenie zmieniające [pdf - 142 KB]