Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Termin składania uwag
2019-06-17 - 2019-06-21
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 17 czerwca 2019
Dokumenty