Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2019-07-18 - 2019-07-23
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Zarządzenie [pdf - 34 KB]