Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Termin składania uwag
2019-10-09 - 2019-10-16
Zarządzenie Prezydenta Miasta
591/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Opublikował
Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 9 października 2019
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 301 KB]
Uzasadnienie [pdf - 121 KB]
załącznik [pdf - 168 KB]
Zarządzenie [pdf - 197 KB]
Metryka Wyniki konsultacji [pdf - 944 KB]
Załącznik do wyników [pdf - 1796 KB]