Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Termin składania uwag
2019-11-06 - 2019-11-13
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Zarządzenie [pdf - 152 KB]