Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2019-11-06 - 2019-11-13
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały [pdf - 99 KB]
Zarządzenie [pdf - 151 KB]