Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Termin składania uwag
2019-11-14 - 2019-11-20
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Zarządzenie [pdf - 34 KB]
Metryka Projekt uchwały - po zmianach [pdf - 103 KB]
Zmiana [pdf - 13 KB]