Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Termin składania uwag
2020-01-22 - 2020-02-12
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwaly [pdf - 2037 KB]
załącznik do zarządzenia [pdf - 30 KB]
Zarządzenie [pdf - 26 KB]