Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Termin składania uwag
2020-02-12 - 2020-02-19
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 900 KB]
załącznik do zarządzenia [pdf - 33 KB]
Zarządzenie [pdf - 40 KB]