Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Termin składania uwag
2020-03-16 - 2020-03-23
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 146 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 25 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]